Octan abirateronu, będący inhibitorem biosyntezy androgenów, ma udowodnione działanie w zakresie zwiększania przeżywalności u pacjentów z przerzutami raka prostaty opornego na kastrację po zastosowanej uprzednio chemioterapii. Czy podobne efekty ...