Operacje zaawansowanego raka jelita grubego są obarczone wieloma czynnikami niekorzystnej prognozy pooperacyjnej. Czy skala służąca do oceny stanu zapalnego, toczącego się w organizmie może pomóc w ewaluacji przeżywalności u pacjentów po operacjac...