Pojawiły się doniesienia, że pacjenci zakażeni HIV mający raka płuc mają gorszą przeżywalność i gorzej odpowiadają na leczenie. Teorie te są niepewne w erze powszechnego stosowania terapii HAART W badaniu opublikowanym w The Lancet badano wpływ za...