Jedną z istotniejszych przyczyn nieprzestrzegania zaleceń lekarskich jest nieprawidłowa komunikacja lekarz-pacjent, która wymaga doskonalenia po obu stronach dialogu. Dlatego Teva przygotowała program edukacyjny „Zdrowy dialog”, w którym zwraca uw...