Operacyjne leczenie nowotworu jelita grubego jest często związane z koniecznością stosowania transfuzji. Okołooperacyjne transfuzje krwi mogą mieć negatywny wpływ na przeżycie u pacjentów z rakiem jelita grubego, mimo iż nie zostały jeszcze przeds...