Nowotwory dróg żółciowych występują zwykle po 6. dekadzie życia, nieco częściej u mężczyzn. Tylko 25% tych raków umiejscawia się w środkowym odcinku głównej drogi żółciowej. Niejednokrotnie lokalizacja nowotworu stwarza konieczność postępowania ra...