Celem badania opisanego w The JAMA Network było określenie czy wzrost wskaźnika masy ciała (BMI) jest związany z bardziej agresywną formą choroby i negatywnymi objawami po interwencjach chirurgicznych u pacjentów z rakiem brodawkowatym tarczycy (P...