Wysoka zapadalność na raka żołądka w Japonii przyczyniła się do znacznego postępu w zakresie technik leczniczych w tym kraju. Doświadczenia japońskich lekarz powinny służyć chirurgom z Europy do poprawy wyników leczenia. Na łamach Archives of Surg...