W 2008 roku procedury laparoskopowe, m.in. laparoskopowe operacje w obrębie jelita grubego (laparoscopic colorectal surgery, LCRS) umieszczono w klasyfikacji ICD-9. Czy wydarzenie to miało jakiś wpływ na zastosowanie technik laparoskopowych w chir...