Bakteriemia jest stanem często występującym u pacjentów poddawanych przeszczepieniu allogenicznemu komórek krwiotwórczych (allo-HSCT). Nie jest jasnym czy zmiany w florze bakteryjnej mają znaczenie w jej powstawaniu. W najnowszym wydaniu Clinical ...