Chemioterapia przerzutowego raka jelita grubego (RJG) opiera się zazwyczaj na lekach tj. fluorouracyl, leukoworyna i irinotekan (schemat FOLFIRI) lub fluorouracyl, leukoworyna i oksaliplatyna, często w połączeniu z bevacizumabem. Najnowsze wyniki ...