Guzki tarczycy są częstym problemem w populacji. Charakter większości zmian da się określić na podstawie aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej (BAC), jednak w części przypadków wynik badania nie jest oczywisty. Czy w każdym takim przypadku konieczna ...