Centrum Onkologii Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Gliwicach zostało wybrane przez resort zdrowia do wdrożenia nowej metody leczenia – przeszczepianie twarzy, w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011 – 2020 „Narodowy...