Wymioty, zarówno wczesne jak i późne, są częstym powikłaniem chemioterapii. Jednak liczba leków skutecznych i powszechnie stosowanych w opanowywaniu późnych wymiotów jest dużo mniejsza niż w przypadku wymiotów wczesnych. Na łamach Journal of Clini...