Hepatektomia, niezależnie od jej zakresu, zawsze wiąże się z licznymi powikłaniami. Niewiele jednak wiadomo na temat związku pomiędzy zmianami w stosunku czynników fibrynolitycznych oraz prozakrzepowych a wystąpieniem powikłań zakrzepowych związan...