Chłoniak z komórek płaszcza (MCL) jest chorobą osób starszych, w której rokowanie długoterminowe jest od wielu lat niekorzystne. Możliwości uzyskania kompletnej remisji przy pomocy chemioterapii są ograniczone, a częstość nawrotów znaczna. Jest to...