Jednym z istotnych działań niepożądanych immunosupresji związanej z przeszczepianiem narządów jest wzrost ryzyka rozwoju nowotworów złośliwych. Do najczęściej występujących w tej populacji raków należą nowotwory skóry. W najnowszym wydaniu czasopi...