Wyniki badań I i II fazy dotyczących zastosowania dabrafenibu u chorych z rozsianą postacią czerniaka skóry były zachęcające w odniesieniu do skuteczności jak i bezpieczeństwa preparatu. Konsekwencją tych rezultatów było zaprojektowanie randomizow...