Różnicowanie pomiędzy ogniskowym rozrostem guzkowym (FNH) oraz gruczolakiem wątrobowokomórkowym (HCA) jest istotne o tyle, że gruczolaki, w przeciwieństwie do FNH, w większości przypadków podlegają resekcji chirurgicznej, z powodu ryzyka transform...