Mutacje prowadzące do aktywacji kinazy białkowej B-RAF stwierdzane są u połowy pacjentów chorujących na zaawansowanego czerniaka. Inhibitory MEK wydają się skuteczną opcją terapeutyczną w tej grupie pacjentów. W najnowszym wydaniu The New England ...