Coraz lepsza dostępność tomografii komputerowej sprawia, że jej zastosowanie nie ogranicza się jedynie do diagnostyki zaawansowania choroby nowotworowej, ale służy także badaniom skriningowym w wyselekcjonowanych grupach chorych wysokiego ryzyka. ...