W przypadku osób zapadających na chorobę nowotworową kluczowe znaczenie ma podjęcie próby jak najskuteczniejszego leczenia. Kłopoty nie kończą się jednak na uzyskaniu remisji czy wyleczenia – o późniejszych konsekwencjach diagnostyki i lecze...