Pobranie odpowiedniej liczby węzłów chłonnych podczas zabiegu usunięcia nowotworu złośliwego jelita grubego jest ważnym problemem chirurgii onkologicznej. Na łamach internetowego wydania czasopisma Archives of Sugery opublikowano wyniki badania ko...