Rak płuc jest przodującą przyczyną zgonów z powodu nowotworów na świecie. Większość przypadków wykrywana jest w zaawansowanym stadium choroby co prowadzi do wysoce niezadowalającego odsetka przeżyć 5-letnich. Badania radiologiczne klatki piersiowe...