Deregulacja kompleksu 1 mTOR (mTORC1) ma istotny udział w rozwoju chorób układu krwiotwórczego. Nie jest jednak znany wpływ mTORC1 na przebieg już występującej białaczki. Na łamach The Journal of Clinical Investigation opublikowano wyniki badania ...