Leczenie pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuc jest przedmiotem intensywnych badań. Szczególnie wiele prac dotyczy skuteczności leków stosowanych w terapii podtrzymującej po leczeniu pierwszego rzutu, jakim jest obecnie u tych ...