Podawanie antybiotyków w okresie okołooperacyjnym jest powszechną praktyką w oddziałach chirurgicznych. Najczęściej stosuje się jedynie śródoperacyjną profilaktykę zakażeń, jednak, szczególnie w przypadku większych zabiegów, kontynuuje się podawan...