Przełyk Barretta, czyli pojawienie się w błonie śluzowej przełyku metaplazji jelitowej jest stanem, na podłożu którego może dojść do rozwoju raka przełyku. W leczeniu stosuje się zarówno metody farmakologiczne, polegające na obniżeniu kwaśności tr...