Białko MCL1, kodowane przez gen MCL1 ma działania antyapoptotyczne i jest jednym z czynników, które ulegają nasilonej transkrypcji w wielu nowotworach złośliwych. Stosowanie pewnych leków, w tym antracyklin prowadzi do zmniejszenia ekspresji genu ...