Tomografia komputerowa jest dobrym narzędziem do oceny rozedmy płuc. Badania nad wpływem prognostycznym rozedmy rozpoznanej w CT na częstość rozwoju u tych chorych raka płuc przynoszą sprzeczne wyniki. Smith i wsp. opublikowali na łamach Lung Can...