Niepowodzenie indukcji leczenia jest relatywnie rzadko spotykanym, lecz niepomyślnym zdarzeniem w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej (acute lymphoblastic leukemia – ALL) u dzieci i młodzieży. Na łamach New England Journal of Medicine ukaz...