Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał od resortu zdrowia pełną dokumentację, na podstawie której powinien rozpocząć przygotowanie do podpisywania umów ze szpitalami w zakresie tzw. programów lekowych. Mają one wejść w życie 1 lipca 2012 roku i zastąpi...