Powszechne stosowanie badań przesiewowych w kierunku raka piersi sprawia, że coraz częściej wykrywane są relatywnie niewielkie guzy. Duże znaczenie przypisuje się leczeniu małoinwazyjnemu, które zachowując wysoką skuteczność, nie wpływa istotnie n...