W wyniku postępu techniki znacznie zwiększa się dostęp do metod analizy DNA, w tym do sekwencjonowania całego genomu. Szacuje się, że w przeciągu kilku, kilkunastu lat metoda ta może być w rozsądnych kosztach dostępna jako powszechne narzędzie dia...