Wykonywanie mammografii jako badania przesiewowego w kierunku raka piersi pozwala na wykrycie nowotworów we wcześniejszym stadium, co może uratować życie pacjentek. Niejednokrotnie jednak wykrywane i w efekcie leczone są zmiany łagodne lub złośliw...