Wpływ alkoholu na zdrowie nie jest obojętny. Nadużywanie tej substancji może prowadzić do uzależnienia i rozwoju ciężkich chorób, podczas gdy konsumpcja niewielkich może mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie niektórych narządów. Działanie alkohol...