Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi opublikowało wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Uwagę zwracają wyniki egzaminu z radiologii, a także z chorób wewnętrznych. Sprawdzianu z radiologii nie zaliczyło 45 procent lekarzy, wymaganego mini...