Leczenie celowane w oparciu o obecność konkretnych mutacji jest stosowane w niektórych typach nowotworów. Szeroki wachlarz mutacji wykryto również w przypadku ostrej białaczki szpikowej (AML, acute myeloid leukemia). Sugeruje się, że obecność pewn...