Tamoksyfen, niesteroidowy lek o działaniu antyestrogenowym jest stosowany u chorych z rakiem piersi. Aktywna forma leku powstaje w wyniku metabolizmu wątrobowego poprzez cytochrom P450 2D6 (CYP2D6). Dane eksperymentalne wskazywały na możliwość mni...