Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, które wprowadziła w lipcu 2011 roku ustawa o działalności leczniczej, nie będą jednak obowiązkowe. Walka o ten zapis trwa od kilku miesięcy. Ministerstwo Zdrowia wreszcie sporządziło projekt zmian w ustawie, kt...