Komisja Europejska chce, aby decyzje o cenach leków oraz refundacji podejmowane były szybciej: w ciągu 120 dni w przypadku wszystkich leków oraz w ciągu 30 dni w przypadku leków generycznych. W tej chwili przyjęto 180 dni. Komisja zaproponowała zm...