Pomimo rozpowszechnienia świadomości wśród ogólnej populacji i dostępności do filtrów chroniących przed promieniowaniem UV, czerniak pozostaje najbardziej niebezpiecznym nowotworem złośliwym skóry. Wśród nowych narzędzi w arsenale lekarzy onkologó...