Narodowe Centrum Nauki (NCN) przedstawiło wyniki, ogłoszonego w czerwcu 2011 roku, konkursu przeznaczonego dla naukowców, którzy dysponując już znacznym doświadczeniem i dorobkiem naukowym, prowadzić będą badania wykraczające poza aktualny stan ic...