Pegfilgrastim (Neulasta) – lek immunostymulujący stosowany w neutropenii, która jest częstym powikłaniem podczas leczenia przeciwnowotworowego – stanowił przedmiot rozmów podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Przejrzystości. Rada zarekomen...