Niepozorne organelle powszechnie występujące na powierzchni komórek okazały się na tyle ważne, że EMBO Installation Grant przyznał naukowcom Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego grant, który pozwoli być może odkryć niektóre tajem...