Stosowanie radioterapii pooperacyjnej po skutecznej resekcji raka niedrobnokomórkowego płuc jest zagadnieniem kontrowersyjnym. Metoda ta bywa używana u chorych w stadiach choroby z zajęciem węzłów chłonnych, jednak nie wiadomo czy powoduje to u ni...