U podłoża wielu chorób, w tym nowotworów oraz infekcji wirusowych (np. w AIDS) leży powstanie wadliwych mutacji DNA niektórych komórek. Obecnie leczymy te choroby objawowo lub poprzez usunięcie jak największej liczby uszkodzonych komórek. Optymaln...