20 lutego 2012 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych poinformowała, że dwóch członków Rady Przejrzystości – prof. Andrzej Fal i dr Adam Przybyłowski – złożyło na ręce Ministra Zdrowia rezygnację z pełnionych funkcji. Rada Przejrzyst...