Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) jest patogenem o niskich wymaganiach, często kolonizującym ludzi, zwierzęta, a także szpitalne powierzchnie i sprzęt medyczny. Jest częstym czynnikiem etiologicznym zakażeń u pacjentów hospitalizowa...