17. stycznia 2012 roku Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) zatwierdziła stosowanie Voraxaze (glucarpidaza) u pacjentów poddawanych chemioterapii, u których doszło do niewydolności nerek i wystąpienia toksyc...